"Çözüm Ortağınız"  

  

 

responsive menu by Css3Menu.com

  MARKA - PATENT 'te  
"Çözüm Ortağınız"

 

    

          MARKA - PATENT DANIŞMANLIĞI

            ENDÜSTRİYEL TASARIM 

GEREKLİ BELGELER

Endüstriyel Tasarım İçin Gerekli Belgeler:

· Başvuru dilekçesi,

·     Tasarımın görsel anlatımını içeren tarifname (4 adet),

·    Tasarımın görsel anlatımı (8X8 cm boyutlarında 11 adet),

·    Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde noterden onaylı
imza sirküleri,

·    Başvuru harcının ve rüçhan hakki talep ediliyorsa harç ve
ücretinin ödendiğini gösterir belge.

·    Rüçhan hakki talep ediliyorsa rüçhan belgesi,

·    Tescil ve yayın ücreti ödenti belgesi,

·    Vekaletname

Ana Sayfa
 

                                                                                                       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevzipaşa Cad. Kınalızade Sok. Arzu Apt.No:10 D:4 Yavuzselim-Fatih İstanbul TURKEY
Telefon: +90 212 532 67 40 - Faks: +90 212 631 20 41
www.inoviser.com    inoviser@inoviser.com