"Çözüm Ortağınız"  

  

 

responsive menu by Css3Menu.com

  MARKA - PATENT 'te  
"Çözüm Ortağınız"

 

       

          MARKA - PATENT DANIŞMANLIĞI

            KALİTE VE DANIŞMANLIK

ISO/TS 16949

BRC Belgelendirmesi

BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında yayımlanmıştır.

BRC’ nin gelişiminin arkasındaki mantık, perakendecilerin kendi teknik denetimlerini ve İngiltere’ deki perakendeciler için gıda ürünleri sağlayan tedarikçilerin denetlendiği 3. taraf denetim kuruluşlarının yürüttüğü denetimleri tek bir denetimde birleştirmektir.

BRC’ nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC Standardının ortay çıkış nedenlerinin altında “marka değerinin” korunması konusundaki önem yatmaktadır. Bu konu perakendeciler açısından;

Müşteri Baskısı ve Algısı,
Medya Baskısı ve Analizler,
Yasal Yükümlülükler ve
Satışlardaki Azalış sonucunda daha önemli hale gelmiştir.
BRC standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.

BRC – Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar aşağıdaki kazançları sağlayacaklardır;

Tedarikçi taleplerine uygunluk
Gıda güvenliğinin İngiliz Tedarikçiler tarafından kabulü
Tedarikçi denetim sayısında azalma
Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim
Verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması
BRC STANDARDLARI

BRC Global Standard: Gıda - Food

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Temel Bölümleri;

HACCP Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi
Tesis Çevre standartları
Ürün Kontrolü
Proses Kontrolü
Personel
BRC Global Standard: Tüketici Ürünleri - Consumer Products

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.

Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel Bölümler :

İmalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama
Personel alanları
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski
Tehlike ve risk yönetim sistemi
Ürün dizayn/geliştirme
Personel hijyeni ve eğitim
Bu standardın amacı; tedarikçilerin dikkatini ürün güvenliği ile ilgili konulara çevirmektir. BRC – Gıda Standardında olduğu gibi bu standart da İngiltere’ye tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmesinde genel bir yaklaşım sunmaktadır.

Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.

Temel Bölümleri;

Kalite Yönetim Sistemi
Tesis Çevre standartları
Ürün Kontrolü
Proses Kontrolü
Personel
Değerlendirme protokolü
Ürün kategori değerlendirmesi
Değerlendirme raporu
BRC/IOP: Ambalaj Standardı - Packaging Standard

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır.

Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

Güvenli gıdanın tüketimi için ambalajın uygun sistemler ve kontrollerden geçtikten sonra özel markalı ürünlerde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) bu standardı perakendecilerin ve gıda üreticilerinin yasal yükümlülüklerini karşılamalarında yardımcı olmak için geliştirmiştir.

Bu standart; tüketiciyi, gıda ürünlerinde kullanılan ambalajı üreten firmaların denetlenmesi sayesinde korumaktadır.

Temel Bölümleri;

Kapsam
Organizasyon
Tehlike ve risk yönetim sistemi
Teknik yönetim sistemi
Fabrika standartları
Bulaşma (kontaminasyon) Kontrolü
Personel
Risk kategorisinin belirlenmesi
Değerlendirme protokolü
BRC/FDF: Non – GM Gıda- Food Standard

Genetik olarak değiştirilmiş olmayan ürünler (örn. mısır, soya) ve bunlardan türetilen gıdalar (örn. mısır şurubu, soya peyniri) a olan müşteri talebi, bu tip ürünler ve onlardan türetilen gıdaların tedarikini kolaylaştırmak için bir çok "korunmuş kimlik (genetik özellik)" sisteminin oluşturulmasına yol açmıştır.

BRC ve FDF (Food and Drink Federation) bu standardı konvansiyonel soya ve mısır üretimi dikkate alınarak en iyi korunmuş genetik özellik sistemi uygulamalarına istinaden geliştirmiştir.

Bu standardın hedefi; genetik özelliği korunmuş ürünler için kabul edilebilir bir güvenilirlik oluşturmaktır.

Temel Bölümleri;

Risk analizi
Tedarik zincirindeki sektörler için operasyonel standartlar (tohum satıcısı, yetiştirici, aracı, işleyici)
Örnekleme ve analiz
 

  Ana Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevzipaşa Cad. Kınalızade Sok. Arzu Apt.No:10 D:4 Yavuzselim-Fatih İstanbul TURKEY
Telefon: +90 212 532 67 40 - Faks: +90 212 631 20 41
www.inoviser.com    inoviser@inoviser.com